Vrati se na pocetnu stranu!
Solanum dulcamara L.

cvet
Sistematika
Razdeo
Klasa
Familija
Magnoliophyta
Magnoliopsida
Solanaceae


Solanum dulcamara L.

  paskvica, razvodnik
Karakterisitke


  Polužbun, raste kao povijuša. Rizom horizontalan, razgranat. Stabljika jako razgranata, obavija se oko drugih biljaka, ili predmeta, ili je polegla, duga 0,3 do 1,5(2-3)m; jednogodišnji izdanci zeljasti, najčešće goli sa slabo istaknutim rebrima. Listovi na drškama, različitog oblika, najčešće jajasti do jajasto-lancetasti, po obodu celi, na vrhu šiljati ili zašiljeni, pri osnovi srcasti ili klinasti. Cvetovi u cimoznim, povijenim metličastim cvastima, ljubičasti, ređe beli ili roze. Plod jajolika ili elipsoidna, izrazito crvena, sjajna, nadole povijena bobica. Seme bubrežasto do sočivasto, po površini mrežasto naborano. VI-VIII.
 Stanište. Česta u vlažnom šipražju, žbunju, ritskim šumama, u mešovitim lišćarskim šumama, na šumskim sečama, po obalama reka, nasipa, pored puteva, ograda, po baštama, voćnjacima; najbolje uspeva na aluvijalnom zemljištu.
 Opšte rasprostranjenje. Evropa, severna Afrika, Azija i Severna Amerika. U Srbiji rasprostranjena.